Reklamacje

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

1) żądać wymiany produktu na wolny od wad,

2) żądać usunięcia wady,

3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 

Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego w formacie PDF oraz edytowalnym, jednak nie jest to obowiązkowe.

Kupujący, który dokonuje zwrotu z tytułu rękojmi, może na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy, tj. Arkana Cosmetics Sp. z o.o. Sp. K., ul. Północna 15-19, bud. 2.2. A, II p., 54-105 Wrocław.

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556–576).

Pobierz dokument: PDF, Word