Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) pragniemy przekazać Państwu kilka informacji w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest spółka Arkana Cosmetics sp. z o.o. sp. k.,  Wrocław (54-105), ul. Północna 15-19, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 370832, NIP: 8971768179. Spółka nie powołała Inspektor Ochrony Danych. Dane osobowe przetwarzane są w związku z obsługą Państwa zapytań za pośrednictwem platformy Zendesk dostępnej na stronie sklep.arkana.pl (art. 6 ust. 1 lit. A RODO), świadczeniem usług drogą elektroniczną w ramach: sklepu internetowego, usługi Chatbot dostępnej w portalu społecznościowym Facebook (art. 6 ust. 1 lit. B RODO), realizacją zamówień dokonywanych za pośrednictwem sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. B RODO), rozliczaniem zamówień i ewentualnym rozpatrywaniem reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – głównie realizacji działalności marketingowej oraz w celu wewnętrznego administrowania dostawami (art. 6 ust. 1 lit. F RODO). Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom – przykładowo księgowej, kurierowi, obsłudze prawnej lub informatycznej Spółki. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania terminu przedawnienia roszczeń Administratora przeciwko Klientowi lub Klienta przeciwko Administratorowi, chyba że obowiązek dłuższego przechowywania danych osobowych wynika z odrębnych przepisów.

Przysługuje Państwu uprawnienie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W oparciu o podane przez Państwa dane osobowe decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany, dokonujemy również profilowania w oparciu o przekazane przez Państwa dane (w celu dostosowania ofert lub promocji do zainteresowań Klienta). Podane przez Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar UE lub EOG lub organizacji międzynarodowych (poza obsługą panelu zapytań Zendesk, gdzie dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych). Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do świadczenia na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną lub realizacji zamówienia. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w związku z ochroną Państwa danych osobowych w naszej Spółce zachęcamy do kontaktu pod adresem: iod@arkana.pl.